Rendészettan

A Rendészettan című tankönyv az 1990-től indult rendőrségi tárgyú kutatásokról nyújt összefoglaló áttekintést. Szerzője az alapvetően közigazgatásjogi gondolatsort végigköveti alkotmányjogi, nemzetkö-zi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai, szervezetszo-ciológiai vonatkozásai mentén is, miközben enciklo-pédikus igényességgel tárja fel a közszolgálatnak ezt a legkevésbé átlátható területét. A mű nem elégszik meg a tételes jog leírásával, módszere kritikai, ugyan-akkor tankönyvként figyelemmel van a hallgatók elő-képzettségére is. Tartalmazza mindazokat az ismere-teket, amelyek fontosak lehetnek az egyetemi szintű rendészeti szakemberképzésben, de nem nélkülözhe-tőek sem a mesterszakon, sem a doktori iskolában. Ennyiben kísérlet is, mert tanulhatóságát, gyakorlati alkalmazhatóságát tanárok és hallgatók együtt ítél-hetik meg. Mint kézikönyv a rendészeti életpályát ér-telmiségi hivatásnak tekinti, ezért téziseit nem lezárt igazságokként hirdeti, hanem vitairatként nyújtja át. Morális üzenete: a rend és a biztonság csak a szabad-sággal együtt becses értékek!

A kiadvány ingyenesen elérhető e-könyv formátumban. A letöltéshez, kérjük, jelentkezzen be, illetve regisztráljon weboldalunkra a Saját fiók menüpontban.

Cikkszám: 9786155845932 Kategóriák: , Címke:
Cikkszám:
9786155845932
ISBN:
9786155845932
Szerző:
Finszter Géza,
Megjelenés éve:
2018
Kiadó:
Ludovika Egyetemi Kiadó
Kiadás helye:
Budapest
Nyelv:
Magyar
Terjedelem:
498
Sorozat címe:
Studia Universitatis Communia
Sorozatszerkesztő:
Hautzinger Zoltán