Közpénzügyek és államháztartástan

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsődleges célja a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának magas színvonalú képzése az egységesülő közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság megteremtésének támogatásával.

Mindezek megvalósításához egyetemünk becsülendő szakmai örökséget kapott közvetlen jogelődeitől, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtől,  valamint a Rendőrtiszti Főiskolától és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karától (volt Államigazgatási  Főiskola), amelyek a magyar közszolgálati szakemberképzés történeti hagyományainak  letéteményesei voltak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézmény­fejlesztési Tervében kiemelt oktatási stratégiai célként szerepel az egyes karok valamennyi alapszakán az egységes közös képzési modul kialakítása és 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben történő bevezetése.

Az egységes közös képzés kialakítja az egységes közszolgálati attitűdöt; megalapozza a karok közötti szak- és szakirányváltást; erősíti a közszolgálati pálya­íven a különböző szakemberek közötti együttműködést; megkönnyíti az átképző tanfolyamok eredményes elvégzését és mindezek eredményeként a hivatásrendek közötti mobilizációt és az esetleges pályamódosítást. Az egységes közös képzés oktatásának támogatására egy 16 kötetből álló tankönyvsorozatot bocsát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hallgatók és az egyes szakmai területek iránt érdeklődők rendelkezésére.

Elődeink öröksége kötelez minket, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítása óta törekszik is arra, hogy támogassa, és biztosítsa a magyar állam újjászervezéséhez és folyamatos, magas szintű működtetéséhez szükséges szakemberek képzését, valamint kutatásaival és azok eredményeinek bemutatásával hozzájáruljon a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás nemzetközi közösségben és hazánkban is célul tűzött eszméinek megteremtéséhez.

A 2013-as kiadás második változatlan utánnyomása.

Kategóriák: ,
Cikkszám:
9789635315666
ISBN:
9789635315666
Szerző:
Lentner Csaba
Megjelenés éve:
2021
Kiadó:
Ludovika Egyetemi Kiadó
Kiadás helye:
Budapest
Nyelv:
Magyar
Sorozat címe:
-