A nyugati konzervatív gondolkodás kézikönyve

ELŐKÉSZÜLETBEN
Előjegyzési szándékát a vasarlas@ludovika.hu e-mail címen jelezheti.

A konzervatív gondolkodás története Edmund Burke Töprengések a francia forradalomról (1790) című művével vette kezdetét, de a francia forradalom óta eltelt bő két évszázad alatt számtalan szerző megannyi irányban gazdagította e szellemi irányzat irodalmát, egészen a nemrég elhunyt Roger Scruton munkásságáig. A jelen kötet a nyugat-európai konzervativizmust alapjaiban meghatározó szerzők és műveik kézikönyvszerű bemutatására vállalkozik a politikai elemzők és szimpatizánsok számára, de végső soron minden olvasó érdeklődésére számot tartva.
A könyv első fejezete általánosságban elemzi a konzervativizmust, annak történelmi eredetét és értékeit vizsgálva, míg a további fejezetek kulturális-nyelvi alapon rendezve mutatják be a legfontosabb európai konzervatív gondolkodókat, Nagy-Britanniától kezdve Franciaországon, Spanyolországon és a német kultúrkörön (Németország és Ausztria) át Olaszországig, de rövid említést kap benne az amerikai és az orosz konzervativizmus is. A kötetben olvasható elemzések elsősorban eszmetörténeti jellegűek, de azt is megmutatja, hogy az elmúlt két évszázad során a konzervatív gondolkodás milyen érzékenyen reagált a politika változásaira is.
A kötet nem titkolt célja, hogy a „konzervatív” jelzőt kiszabadítsa az előítéletek és közhelyek csapdájából, hiszen e tévképzetek és sztereotípiák a konzervatív gondolkodás hiányos ismeretén, illetve torz bemutatásán alapulnak. Így fordulhatott elő, hogy a közgondolkodás a konzervativizmust sokáig az egy helyben topogással vagy a visszafelé haladással azonosította. További cél, hogy a legfőbb európai konzervatív gondolkodók műveiből kiindulva a konzervativizmus és más filozófiai irányok – mint például a klasszikus liberalizmus vagy a libertarianizmus – közötti különbségek is hangsúlyt kapjanak, ezáltal a kötet szilárd támpontot kíván nyújtani a politikai eszmerendszerek iránt érdeklődők számára egy olyan korszakban, amikor a hagyományos értékek egyre inkább háttérbe kényszerülnek, és a konzervatív gondolatok sok helyen kiszorulnak a politikaelmélet egyetemi oktatásából is.

Kategóriák: , Címke:
Cikkszám:
9789635315260
ISBN:
9789635315260
Szerző:
Francesco Giubilei
Megjelenés éve:
2021
Kiadó:
Ludovika Egyetemi Kiadó
Kiadás helye:
Budapest
Nyelv:
Magyar