Büntető eljárásjogi ismeretek I. Statikus rész

A kötet a 2018. július 1-jén hatályba lépett büntető-eljárási törvényt és a hozzá kapcsolódó jogszabályo-kat mutatja be. Amellett, hogy ismerteti és elemzi a büntető eljárásjog statikus részének jogi szabályo-zását, elméletileg is megalapozza a Büntetőeljárási jog című stúdium abszolválásához szükséges ismerete-ket. A könyv definiálja a legfontosabb fogalmakat, továbbá foglalkozik az alapelvekkel, a büntető eljárás alanyaival, az eljárási cselekményekkel, valamint a bizonyításra, a leplezett eszközökre és a kényszer-intézkedésekre vonatkozó szabályozással.A szerzőket az a cél vezérelte, hogy olyan napra-kész tananyagot készítsenek, amely egyaránt megfelel a tudományos követelményeknek, valamint annak az elvárásnak, hogy a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket tartalmazzon.

Only logged users can download this product.

SKU: 9786155945571-1 Categories: , , Tag:
Item number:
9786155945571
ISBN:
9786155945571
Author:
Budaházi Árpád, Fantoly Zsanett
Year of publication:
2019
Publisher:
Ludovika Egyetemi Kiadó
Place of publication:
Budapest
Language:
Magyar
Page:
170
Series title:
Sub Lege Libertas