Hermann Heller államelmélete

A weimari köztársaság idején gazdag és sokszínű államelméleti irodalom jött létre. Ezen államelmélet máig érvényes tanulságokkal szolgál, egyik legfontosabb képviselője pedig a nálunk alig ismert Hermann Heller (1891–1933) volt. Neki köszönhető többek között a szociális jogállam elméleti megalapozása, de a közel múltban a német alkotmánybíróság több határozata is rá hivatkozott. A monográfia az elkötelezetten anti fasiszta Heller munkásságát elemzi, beillesztve azt a korabeli viták kontextusába. Gondolatai megkerülhetetlenek napjaink olyan aktuális elméleti problémáinak vizsgálata során, mint az állam fogalma, az állami szuverenitás és a népszuverenitás viszonya, az állami szuve renitás és az európai integráció össze függései, a demokratikus jogállam sajátosságai, az alkotmányfogalmak, az alkotmány tartalmának, az alkotmányozó hatalomnak és az alkotmánybíráskodásnak a kérdései. A monográfia fontos adalékokat szolgáltat a szükségállapot problematikájához, az etikai jogelvek funkciójához és a közvélemény politikai szerepéhez is.

Only logged users can download this product.

Categories: , Tag:
Item number:
9789635312085
ISBN:
9789635312085
Author:
Szilágyi Péter
Year of publication:
2020
Publisher:
Ludovika Egyetemi Kiadó
Place of publication:
Budapest
Language:
Magyar
Page:
282
Format:
PDF
Series title:
Államértelmezések
Series editor:
Kis Norbert, Cs. Kiss Lajos